2024.06.14 (금)

 • 구름많음동두천 26.2℃
 • 구름많음강릉 27.8℃
 • 흐림서울 27.3℃
 • 구름많음대전 30.7℃
 • 구름많음대구 32.7℃
 • 구름많음울산 26.8℃
 • 구름많음광주 30.1℃
 • 구름많음부산 27.1℃
 • 구름많음고창 26.3℃
 • 구름많음제주 27.2℃
 • 흐림강화 23.2℃
 • 구름조금보은 29.9℃
 • 구름많음금산 29.7℃
 • 구름많음강진군 27.0℃
 • 구름많음경주시 31.2℃
 • 구름많음거제 26.1℃
기상청 제공
배너

티벳의 인권과 자유와 자치를 짓밟지마라!

-Төвдийн аллагын 62 жилийн ойг тохиолдуулан
Түвдийн хүний ​​эрх, эрх чөлөө, бие даасан байдлыг бүү уландаа гишгэ!

- On the occasion of 62nd anniversary of Tibetan massacre
[ Stop trampling the human rights, freedom and autonomy of the people of Tibet ]

- ―チベット虐殺62周年に際して―
[チベットの人権と自由と自治を踏みにじるな!]지난 3월 10일 오후 2시, 서울 중구 중국대사관 앞에서 티벳 학살 62주년 맞아 중국의 티벳 학살을 규탄하는 기자회견이 열렸다. 남몽골을 사랑하는 아시아네트워크(Asia Network to Love South Mongolia) 공동대표단 이하 회원들은 이날 기자회견을 통해 티벳의 인권을 탄압하고 자유를 무참히 짓밟고 있는 중국 정부를 규탄하는 4개국언어(몽골어, 영어, 일본어, 한국어)로 된 성명서를 발표했다.

남몽골을 사랑하는 아시아네트워크(ALSOMO)는 1959년 3월 10일 티벳 다람살라 포탈라 궁에서 시작된 중국공산당의 학살은 수십만의 승려들을 포함한 250만 참사에 이어, 위구르와 남몽골로 이어져 “동아시아를 어둠속으로 몰아 넣고 있다”고 밝혔다. 

이어 “중공 정권 아래 14억 인류도 다르지 않아, 천안문 학살에서 비롯된 폭정은 홍콩으로 이어지고 시진핑 우상화로 이어져 14억 인류를 '디지털 노예'로 만들어가고 있다”고 규탄하였다.  

남몽골을 사랑하는 아시아네트워크(ALSOMO)는 기자회견 말미에서 “<남몽골을 사랑하는 아시아네트워크> 여러나라 회원들은, 티벳 학살 62주년을 맞이하여, 그 범죄를 준엄히 규탄하고, 중공 당국이 이제라도 진상규명과 책임자 처벌 및 보상 그리고 티벳의 인권과 자유와 자치의 보장에 협력하기를 바란다”며 “‘천멸중공’이라는 하늘의 벌을 어찌 피하겠는가”라고 강조하였다.

                                              (기자회견 영상)                        

                                               [한국어 성명서]
                                         
                                      - 티벳 학살 62주년에 즈음하여 -
                              [티벳의 인권과 자유와 자치를 짓밟지마라!]

인디아가 영혼의 울림으로 인류의 사랑을 받듯이, 히말라야 산맥 넘어, 그와 똑같이 사랑을 받는 나라가 티벳이다.

역사시대에서 티벳이 나라를 잃은 때가 딱 두 차례였는데 그조차 식민지가 아니었다. 몽골의 원나라와 만주의 청나라는 둘 다 티벳을 종교동맹으로 삼아, 마치 로마가 아테네 대하듯 존경을 다하였다.

그러나 중공(CCP)은 달랐다. 영혼의 나라 티벳이, 승려들과 눈빛이 맑은 사람들의 피로 뒤덮이고 울부짖음으로 가득찼다.

오늘 티벳에 이어 위구르가 다시 인종청소를 당하고 있다. 그리고 그 사악한 야만은, 남몽골로 이어지고 만주로 이어져 동아시아를 어둠 속으로 몰아넣고 있다.

그 어둠은, 중공 정권 아래 14억 인류도 다르지 않아, 천안문 학살에서 비롯된 폭정은 홍콩으로 이어지고 시진핑 우상화로 이어져 14억 인류를 '디지털 노예'로 만들어가고 있다.

이 모든 학살과 야만과 우상화의 출발점인 1959년 3월10일 티벳 다람살라 포탈라 궁의 학살을 어찌 잊을 수 있겠는가.

이에 <남몽골을 사랑하는 아시아네트워크> 여러나라 회원들은, 티벳 학살 62주년을 맞이하여, 그 범죄를 준엄히 규탄하고, 중공 당국이 이제라도 진상규명과 책임자 처벌 및 보상 그리고 티벳의 인권과 자유와 자치의 보장에 협력하기를 바란다. 그 길이 아니라면, '천멸중공'이라는 하늘의 벌을 어찌 피하겠는가.

중공은 티벳 학살을 사죄하라!
중공은 티벳의 인권과 자유와 자치를 짓밟지마라!
중공은 위구르 인종청소 중단하라!
중공은 자유홍콩에서 물러나라!
중공은 남몽골의 말과 글을 빼앗지마라!

2021년(칭기스칸815년/단기4354년) 3월10일 대한민국 서울 중공대사관 들머리

Өмнөд Монголыг хайрлах Азийн сүлжээ
Asia Network to Love South Mongolia
南モンゴルを愛するアジアネットワーク
남몽골을 사랑하는 아시아네트워크

                                                 [몽골어 성명서]

Төвдийн аллагын 62 жилийн ойг тохиолдуулан
Түвдийн хүний ​​эрх, эрх чөлөө, бие даасан байдлыг бүү уландаа гишгэ!

Энэтхэг амин сүнсийг хөндөж хүн төрөлхтний хайр энэрлийг авсан шиг Гималайн нурууг өнгөрөн түүн шиг яг адил тэгш хайр энэрлийг хүлээсэн орон бол Төвд юм.

Төвд түүхэн хугацаанд улс орноо алдсан хоёрхон удаа байсан, тэр ч байтугай энэ нь колони байсангүй. Монголын Юань гүрэн, Манж Чин гүрний аль аль нь Түвдийг өөрсдийн шашны эвсэл болгосон бөгөөд Ром Афинд хандсан мэт хүндэтгэлтэй ханддаг байв.

Гэхдээ Хятадын коммунист нам өөр байсан. Сүнсний хаант улс болох Түвд лам хуврагууд болон нүдний харц тунгалаг хүмүүсийн цусаар хучигдан, уйлаанаар дүүрч байлаа. 

Өнөөдөр Түвдийн дараа Уйгурчууд дахин арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхагдаж байна. Тэр муу зэрлэг бүдүүлэг байдал нь Өмнөд Монгол руу, дараа нь Манжуур, Зүүн Азийг харанхуй руу хөтөлж байна. 

Тэр харанхуй нь Хятадын коммунист намын  дэглэмийн дор байгаа 1.4 тэрбум хүнээс ялгаагүй бөгөөд Тянь Аньмэний хядлагын улмаас үүссэн дарангуйлал нь Хонконг болон Ши Жиньпинийг шүтэж, 1.4 тэрбум хүнийг дижитал боол болгон хувиргахад хүргэсэн юм.

Энэ бүх аллага, харгислалын эхлэл болсон 1959 оны 3-р сарын 10-нд Төвдийн Дарамсала Потала ордонд болсон аллагыг бид хэрхэн мартах вэ.

Үүнээс улбаалан <Өмнөд Монголыг хайхлах Азийн сүлжээ> ний олон улс орнуудын гишүүд Төвдөд болсон хядлагын 62 жилийн ойг тохиолдуулан, уг хэргийг хатуу зэмлэн буруушааж, Хятадын Коммунист намын эрх баригчид одоо ч гэсээ үнэн мөнийг олж тогтоох, буруутай хүнд шийтгэл оногдуулах, хариуцлага тооцох, мөн Төвдийн хүний эрх ба эрх чөлөөг хамгаалахын тулд хамтран ажиллана гэж найдаж байна. Энэ зам биш бол 'Тэнгэр нь ХКН-ыг устгадаг' хэмээх тэнгэрийн шийтгэлээс хэрхэн зайлсхийх вэ.

Хятадын Коммунист нам Төвдөд болсон аллагын төлөө уучлалт гуй!
Хятадын Коммунист нам Төвдийн хүний ​​эрх, эрх чөлөө, бие даасан байдлыг уландаа гишгэж болохгүй!
Хятадын Коммунист нам Уйгурыг арьс өнгөний үзлээр ялгаварлахаа боль!
Хятадын Коммунист нам Эрх чөлөөт Хонгконгоос холд!
Хятадын Коммунист нам Өмнөд Монголын үг, бичээсийг дээрэмдэхээ боль!

2021 он (Чингис хааны 815 / Дангуны үе 4354) 3-р сарын 10, Солонгос улсын Сөүл хот дахь БНХАУ-ын ЭСЯ-ны урд

Өмнөд Монголыг хайрлах Азийн сүлжээ
Asia Network to Love South Mongolia
南モンゴルを愛するアジアネットワーク
남몽골을 사랑하는 아시아네트워크
                                                    [영문 성명서]

                         On the occasion of  62nd anniversary of  Tibetan massacre
        [ Stop trampling the human rights, freedom and autonomy of the people of  Tibet ]

Just as India is loved by mankind through the reverberation of its soul awakening, Tibet is a country that is loved equally beyond the Himalayas.

There were only two times Tibet lost its sovereignty in it’s historical period, but it was never a colony . Both the Yuan Dynasty of Mongolia and the Qing Dynasty of Manchuria made Tibet as their religious alliance, and were respected like the way Rome had treated Athens.

However, the Chinese Communist Party (CCP) was different. Tibet, the kingdom of souls, was covered with blood and filled with cries of monks and innocent people.

In present day, following Tibet, the Uyghurs are undergoing genocidal process again. And this evil barbarism, from South Mongolia to Manchuria, is driving the whole East Asia into darkness.

The darkness is no different from 1.4 billion humans under the CCP regime, the tyranny arising from the Tiananmen massacre that led Hong Kong in darkness and the idolization of Xi Jinping, turning 1.4 billion humans into ‘digital slaves’.

How can we forget the massacre at Potala Palace at Dharamsala Tibet on  10th March , 1959, the starting point of all these slaughter, barbarism and idolatry.

Accordingly, on the occasion of the 62nd anniversary of the Tibetan massacre, members from various countries of &LT;Asia Network to Love South Mongolia&GT; gathered together and strongly condemned their evil deeds and ask the CCP authorities to investigate the truth and punish the responsible person  and compensate the victims of the dreadful massacre. And we hope the CCP authorities also to cooperate with the guarantee of human rights, freedom and autonomy in Tibet. If it is not that way, then how would they avoid the punishment of the sky called ‘ Heaven’ ?

CCP must apologize for the Tibetan massacre!
CCP must stop crushing Human Rights, Freedom, and Autonomy of the people of Tibet !
CCP must stop the genocide of the Uyghurs!
CCP must withdraw their suppressing units from Free Hong Kong!
CCP must stop manipulating the Mongolian words and writings in South Mongolia!
 
10th March 2021 (815th years of  Genghis Khan  era / 4434th years of  Dangun era), the Chinese Embassy in Seoul, Korea
Өмнөд Монголыг хайрлах Азийн сүлжээ
Asia Network to Love South Mongolia
南モンゴルを愛するアジアネットワーク
남몽골을 사랑하는 아시아네트워크
                                              [ 일본어 성명서 ]

                                       ―チベット虐殺62周年に際して―
                            [チベットの人権と自由と自治を踏みにじるな!]

インディアが魂の響きで人類に愛されるように、ヒマラヤ山脈を越え、それと同じく愛される国がチベットだ。

歴史上、チベットが国を失ったことが2回あったが、そのときですら植民地にはならなかった。モンゴルの元と満州の清は、どちらもチベットを宗教同盟とし、まるでローマがアテネに接するように尊敬を尽くした。

しかし、中共(CCP)は違った。 魂の国・チベットが、僧侶と目つきが清い人々の血で覆われ、泣き叫ぶ声で一杯だった。

今日のチベットに続き、ウイグルが再び民族浄化に遭っている。 そしてその邪悪な野蛮な動きは、南モンゴルにつながり、満州に続いて東アジアを闇の中に追い込んでいる。

その闇は、中共 
政権の下で14億人の人類も同じであり、天安門虐殺による暴政は香港につながり、習近平の偶像化につながり、14億人の人類を「デジタル奴隷」にしている。

このすべての虐殺と野蛮な動きと偶像化の出発点である1959年3月10日チベットのサラでの虐殺をどうして忘れることができるだろうか。

これに対し<南モンゴルを愛するアジアネットワーク>の数々の国の会員たちは、チベット虐殺62周年を迎え、その犯罪を厳しく糾弾し、中共当局が今からでも真相究明と責任者処罰、補償、そしてチベットの人権と自由と自治の保障に協力することを望む。その道でなければ、'天滅中共'という天の蜂をどうやって避けることができるだろうか。

「中共はチベット虐殺を謝罪せよ!」
「中共はチベットの人権と自由と自治を踏みにじ 
るな!」
「中共はウイグルの民族浄化を中止せよ!」
「中共は自由香港から退け!」
「中共は南モンゴルの言葉と文字を奪うな!」

2021年(チンギス·カン815年/短期4354年)3月10日 大韓民国・ソウル 中共大使館入り口
          


배너

관련기사

배너정치/국방


이춘근의 국제정치